Om damekoret Cantare

Øvelser
Cantare er et damekor med base i den vakre, 300 år gamle Hospitalskirken i Trondheim. Vi øver hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.30.

Hazel Eilertsen er Cantares dirigent fra august 2023, se mer om Hazel under.

Bilde malt av Hege, 1.-sopran, til Cantares 20-årsjubileum i 2018.


Repertoar og oppgaver
Cantares repertoar er variert. Det spenner fra klassiske korverk og kirkemusikk til andre musiksjangre, nyere verk og folketoner. Koret fremfører konserter både i Hospitalskirken og andre steder, enten alene eller i samarbeid med ulike musikere og gjerne med orkester og solister.

Cantare legger stor vekt på å velge spennende musikk av høy kvalitet. Det vi arbeider med, skal være vesentlig – både musikalsk og tekstlig. Det vi framfører, skal gi mening til oss som utøvere og til vårt publikum.

Cantare har gjennom årene vært på diverse turneer, se Cantares historie under.

En viktig – og hyggelig – oppgave er å besøke beboere og pårørende på Trondhjems Hospital. Der holder vi åpne konserter i foajeen eller på kulturscenen og framfører stoff som koret arbeider med, og vi innbyr gjerne til allsang med kjente og kjære sanger som passer til årstiden.

Cantare er også et allbrukskor, og vi påtar oss gjerne sangoppdrag ved ulike anledninger.

Turnéer
Av og til reiser koret på turnéer, gjerne i samarbeid med andre kor. Vi har besøkt Mære kirke, Logtun kirke på Frosta, gamle Sakshaug kirke på Inderøya - og vi har vært i Stockholm der vi hadde flere konserter. Vi har besøkt et vennskapskor i Østersund, og i juni 2011 var vi i Venezia og Padova hvor vi holdt 3 konserter i de vakre kirkene der - for et entusiastisk publikum. I mars 2019 var vi på kirkekorfestival i Oslo, holdt egen konsert i Sagene kirke og deltok på gudstjeneste der søndagen etterpå.

Cantare er medlem av Norsk Sangerforum.

Finansiering
Fra 2024 har Cantare begynt å ta entre for sine konserter
Vår inntekt suppleres av det som måtte komme inn av gaver (Vipps nr. 523665) 

Trondheim kommune støtter korets prosjekter i Hospitalskirken og andre steder i byen.  Støtteordningen

Aktivitetsmidler for kor bidrar til mange av våre arrangementer der koret samarbeider med eksterne, profesjonelle utøvere 

Sparebank 1 SMN er en viktig bidragsyter til Cantares virksomhet

Olex A/S støtter koret som sponsor

Trondhjems Hospital gir koret fri bruk av Hospitalskirken til øvelser og konserter

Vi søker stadig om – og mottar ved flere anledninger – støtte fra andre sponsorer

Dirigenten

  
Hazel Eilertsen, CV pr. juni 2023

Hazel er utdannet sanger og sangpedagog med mellomfag i musikkvitenskap fra NTNU og cand.mag.-grad fra Griegakademiet. Hun har etterutdanning i musikkdramatikk og sang, samt et årsstudium i arrangering/ komponering fra konservatoriet i Trondheim. Hun har studert kordireksjon hos Norunn Illevoll Giske og Magnar Mangersnes. I tillegg har hun en eksamen i korpsdireksjon.

Hazel har vært dirigent for Helgeland Kammerkor, Alstahaug sangkor, Rolling Tones og Byneset Songlag, og var også ensemblelærer for Lørdagsskolens Vokalensemble i Trondheim Kulturskole  2013 - 2022.

Hazel var sangpedagog ved Mosjøen vgs´ musikklinje 1999 - 2009, men er nå bosatt i Trondheim, hvor hun har sitt daglige virke ved musikklinja på Trondheim Katedralskole. I tillegg skriver og arrangerer hun litt på si´- bl.a. har hun skrevet en mini-opera som ble fremført i Trondheim i 2012, og et bestillingsverk som ble urfremført i Östersund i 2018. Hazel har også vært innom Trøndelag Teater, hvor hun i 2015 både var sanger og skuespiller i musicalen "Sound of Music". Hazel har sunget i TSO Vokalensemble (nå TVE), og var med på oppstarten av damekoret Embla, som hun har vunnet en del internasjonale korpriser sammen med. Hun har tidligere også vært tilknyttet Vocal Art i Bodø, og gjort noen produksjoner med dem.

Hazel har reist mye rundt i landet og holdt korseminarer - hvilket hun gjør fremdeles, men i mindre skala enn tidligere. Hazel har også en rekke ganger vært å finne som kordommer på Korfestivalei Brønnøysund.


CANTARES HISTORIE
Det var hospitalsprest Marit Bunkholt som i 1998 initierte til dannelsen av koret Cantare. Målet var at koret skulle fungere til glede for både sangere og tilhørere på Trondhjems Hospital og i lokalmiljøet. Anne Cathrine Due Aagard, daværende fast organist i Hospitalskirken, ble korets grunnlegger og har vært dirigent fra starten av. 

Anne Cathrine har mange års erfaring som kordirigent og musiker, og Cantare har nytt godt av hennes fantastiske kunnskaper og store kunstneriske kompetanse i disse 25 årene. Anne Cathrine avsluttet sin dirigentgjerning etter Cantares 25-års jubileumskonsert 4. juni 2023. Vi er så takknemlige for alt hun har gitt oss!

Grunnlegger og tidligere dirigent: Anne Cathrine Due Aagaard 

CV pr. juni 2023


Utdannelse
* Cand.mag. Fagkrets: Mellomfag musikk, mellomfag kunsthistorie, deleksamener i filosofi,   
  religionskunnskap og statistikk
* Ulike lederkurs og pedagogiske kurs i Steinerskoleforbundets regi
* Dirigentstudier med bl.a.:
   Knut Nystedt – komponist og dirigent
   Magnar Mangersnes – tidligere domkantor i Bergen
   Dan-Olof Stenlund – professor ved universitetet i København og Musikhögskolan i Malmö
* Undervisning i klaverspill av pianistene Lisbeth Skogen og Ragnhild Stenstadvold
* Undervisning i obospill av solo-oboistene i Trondheim Symfoniorkester Stefan Lindqvist, Jens   
  Stoltenberg og solo-oboist ved operaen i Kiel, Tillmann Weber
* Flere kurs i regi av Musica Sacra (gregoriansk sang)


Kunstnerisk virksomhet
Dirigent og prosjektleder for ulike kor og orkestre til dd. siden 1987
Startet Cantare – knyttet til kulturvirksomheten i Hospitalskirken – i 1998
Startet Fruens Kor – knyttet til kulturvirksomheten i Vår Frue kirke – i 2009
Musiker i ulike ensembler på klaver, cembalo, orgel, blokkfløyter, obo, engelsk horn
Engasjement som oboist i Trondheim Symfoniorkester
Engasjement som oboist/ engelsk hornist/ pianist på Trøndelag Teater
Sanger i 11 år i Kor Olavsfestdagene
Organistvirksomhet fra 1997


Tillitsverv bl.a.
Forvaltningsleder/ rektor på Steinerskolen i Trondheim fra 1994 til 1996
Mangeårig medlem av Steinerskolens lærermøteledelse
Formann i Trondheim Byorkester


Undervisning
Steinerskolen i Trondheim:
Musikklærer på videregående trinn, pianist og leder for Høgstadiekoret 1986 – 2001
Ringve Gymnas: Musikklærer 1970 – 72
Privatpraksis som klaverpedagog fra 1970 – 1994

Publikasjoner
Historisk skrift for Trondhjems Musiklærerforenings 100-årsjubileum 2005:
Trondhjems Musiklærerforening 1905 – 2005. "...Skal hun ha betaling også?..." (144 sider)
ISBM: 82-303-0479-3

Tidsskriftet Prismet i 2002 og 2003: Publisert flere artikler
Norsk Kirkemusikk 2004: Sluttrapport Norsk Kantoribok. Liturgisk senter
Årbok for Strinda Historielag 2015: Lillegården – en reise gjennom tidene

Levert av