Velkommen 


Damekoret Cantare har drevet sin virksomhet knyttet til
Trondhjems Hospital og Hospitalskirken siden våren 1998. 
Koret består av ca 15 sangere i alle aldre.

Høsten 2018: Cantare ønsker flere sangere! 
Både på 1. og 2. sopran og 1. og 2. alt er det plass til flere entusiastiske damer. Du må gjerne ha litt erfaring med korsang, men det er ingen betingelse. 
Les mer om koret under fanen Om Cantare, samt under Program. Kontaktinformasjon nedenfor!

Cantare er et selvstendig kor med Hospitalskirken i Trondheim som hovedarena. I tillegg opptrer vi i mange andre sammenhenger, både kirkelige og ikke-kirkelige. 
Cantares arrangementer i Hospitalskirken relaterer seg stort sett til kirkeåret. Alle arrangementer har fri entré (kollekt ved utgang).

Interesserte henvises til oversikt over konsertprogram for siste år.

Cantare legger stor vekt på å velge stoff av høy kunstnerisk kvalitet. Det vi arbeider med, skal være vesentlig - både musikalsk og tekstlig. Det vi framfører, skal gi mening til oss som utøvere og til vårt publikum.

Cantare tar på seg større og mindre oppdrag av forskjellig karakter. Ta gjerne kontakt!

Damekoret Cantare øver hver onsdag på Trondhjems Hospital eller i Hospitalskirken, fra kl 19.00 - 21.30. Interesserte sangere bes kontakte:


Dirigent Anne Cathrine Due Aagaard
telefon 934 29 940/ epost: due.aagaard@gmail.com

Leder Dordi Fiskum
telefon 952 81 562/ epost: dordi.fiskum@gmail.com
Levert av