Velkommen 

Cantare har forsiktig startet sin virksomhet igjen etter nedstegningen i forbindelse med koronautbruddet. Vi forholder oss til gjeldende retningslinjer og restriksjoner fra helsemyndigheter og regjering.

17. mai sang vi nasjonalsangen og andre kjente og kjære norske sanger i hagen på Trondhjems Hospital og i Hospitalskirken.

Mandag 1. juni - 2. pinsedag - framførte Cantare tre korte konserter i Vår Frue kirke: Vivaldis "Magnificat". 

Fredag 12. juni kl 18.30 ble det sommerkonsert i Hospitalskirken: "Sommerens sus", med to gjester: Aase Laila Andersen, resitasjon og Ingrid Nyhus, solosang.

Damekoret Cantare har drevet sin virksomhet knyttet til
Trondhjems Hospital og Hospitalskirken siden våren 1998. 
Koret består av ca 15 sangere i alle aldre.

Cantare ønsker flere sangere til høstsesongen 2020! 
Alle stemmegrupper er velkomne til å ta kontakt - men dette semesteret er vi spesielt interessert i flere alter.
Du må gjerne ha litt erfaring med korsang og med notelesning, men det er ingen betingelse. 
Les mer om koret under fanen Om Cantare, samt under Program.
Kontaktinformasjon nedenfor!

Cantare er et selvstendig kor med Hospitalskirken i Trondheim som hovedarena. I tillegg opptrer vi i mange andre sammenhenger, både kirkelige og ikke-kirkelige. 
Cantares arrangementer i Hospitalskirken relaterer seg stort sett til kirkeåret. Alle arrangementer har fri entré (med anledning til å gi gave ved utgang).

Interesserte henvises til oversikt over konsertprogram for de to siste år.

Cantare legger stor vekt på å velge stoff av høy kvalitet. Det vi arbeider med, skal være vesentlig - både musikalsk og tekstlig. Det vi framfører, skal gi mening til oss som utøvere og til vårt publikum.

Cantare tar på seg større og mindre oppdrag av forskjellig karakter. Ta gjerne kontakt!

Damekoret Cantare øver hver onsdag på Trondhjems Hospital eller i Hospitalskirken, fra kl 19.00 - 21.30. Interesserte sangere bes kontakte:


Dirigent Anne Cathrine Due Aagaard
telefon 934 29 940/ epost: due.aagaard@gmail.com

Leder Dordi Fiskum
telefon 952 81 562/ epost: dordi.fiskum@gmail.com
Levert av